Over de ZKM

ZKM Zelfonderzoek

Het ZKM Zelfonderzoek start met een kennismakings-/ intakegesprek waarin we bespreken hoe we jouw vraag kunnen omschrijven. Hierna volgt een uitgebreid gesprek, waarin jij je verhaal vertelt en daarbij, samen met mij zogenaamde kernzinnen formuleert. Dat doen we heel gestructureerd aan de hand van thema's met bijbehorende vragen. Daarna ga je thuis achter de pc jouw kernzinnen scores geven. Vervolgens worden er twee gesprekken gepland om over de uitkomsten te praten en af te ronden met een paar belangrijke (nieuwe) inzichten over jezelf!

Na dit Zelfonderzoek kun je nog een vervolg-traject doen, waarin je stap voor stap je nieuwe inzichten gaat oefenen en toepassen in de praktijk. Dit traject is maatwerk en de (huiswerk-)opdrachten worden afgestemd op jouw situatie en jouw mogelijkheden. Hierin kunnen we ook kiezen voor creatieve opdrachten (tekenen, schilderen, collages maken, etc.) De coaching vindt plaats bij mij aan huis, op een andere geschikte locatie of (deels) online.
Klik hier voor een een artikel in het tijdschrift FLOW over ZKM.

ZelfkonfrontatieMethode

De ZKM (ZelfkonfrontatieMethode, tegenwoordig vaker ZelfkennisMethode genoemd) is ontwikkeld door Prof. dr. Hubert Hermans (1937) uit Nijmegen. De kracht van deze methode ligt in de combinatie van een heldere structuur en alle aandacht voor het persoonlijke (levens)verhaal van de cliënt. De methode is wetenschappelijk onderbouwd en wordt nog steeds doorontwikkeld. Uitgangspunt voor de ZKM is de zogenaamde Waarderingstheorie. Deze theorie gaat er van uit dat elk mens vorm geeft aan zijn bestaan vanuit twee grondmotieven, namelijk het ‘Zelf’ en de ‘Ander’; Ieder mens is gericht op zelfbevestiging en zelfontplooiing. (het 'Zelf') én tegelijk ook op verbondenheid met iets of iemand anders (de 'Ander'). Anders gezegd: elk mens wil zich onderscheiden van de ander, wil uniek zijn, zichzelf zijn, maar wil óók ergens bij horen. In het Zelfonderzoek ontdekt de cliënt in relatief korte tijd hoe deze innerlijke motieven een rol spelen in zijn leven. Dit levert waardevolle, verrassende, inzichten op. Klinkt ingewikkeld? Kan ik me voorstellen, maar gaandeweg je eigen zelfonderzoek-traject ga je het vanzelf begrijpen. Meer informatie is te vinden op de website van de ZKM Vereniging.