Over de ZKM

ZKM Zelfonderzoek

Het ZKM Zelfonderzoek start met een kennismakings-/ intakegesprek waarin jouw onderzoeksvraag wordt besproken en geformuleerd. Hierna volgt een uitgebreid gesprek, meestal verdeeld over twee of drie gesprekken, waarin jij je verhaal vertelt en daarbij, samen met mij kernzinnen formuleert. We werken o.a. met themakaartjes met bijbehorende vragen. Daarna ga je thuis, met behulp van een beveiligde internetapplicatie, gevoelens scoren bij jouw kernzinnen. Vervolgens worden er twee of drie gesprekken gepland om de uitkomsten hiervan te bespreken en het zelfonderzoek af te ronden.
Het is ook mogelijk (eerst) een MINI-Zelfonderzoek te doen. Zo'n mini-onderzoek duurt maximaal 2 klokuren. Je kunt dan ervaren wat de methode inhoudt en alvast ontdekken of het jou iets kan opleveren. Kies je ervoor alleen een Beroepskeuzetest te doen, dan werk je met een testboekje en opdrachten. Je kunt eventueel daarna alsnog een ZKM Zelfonderzoek doen, maar dat hoeft niet.

Na het ZKM Zelfonderzoek kun je kiezen voor een vervolg-traject, waarin je gecoacht wordt om stap voor stap je nieuwe inzichten te oefenen en toe te passen in de praktijk. Dit noemen we het ZKM Validatietraject. Dit traject is maatwerk en de opdrachten worden afgestemd op jouw situatie en jouw mogelijkheden. Hierin kunnen we ook kiezen voor creatieve opdrachten. De coaching vindt in principe plaats in Rolde (vlakbij Assen, Drenthe). Ook contact via Skype, email of app is mogelijk. Het traject wordt afgerond met een eindgesprek, meestal aan de hand van een verkort zelfonderzoek waarin duidelijk wordt wat er is veranderd en hoe het met je gaat. 

ZelfkonfrontatieMethode

De ZKM (ZelfkonfrontatieMethode, ook wel ZelfkennisMethode genoemd) is ontwikkeld door Prof. dr. Hubert Hermans (1937) uit Nijmegen. De kracht van deze methode ligt in de combinatie van een heldere structuur en alle aandacht voor het persoonlijke (levens)verhaal van de cliënt. De methode is wetenschappelijk onderbouwd en wordt nog steeds doorontwikkeld. Uitgangspunt voor de ZKM is de zogenaamde Waarderingstheorie. Deze theorie gaat er van uit dat elk mens vorm geeft aan zijn bestaan vanuit twee universele grondmotieven, namelijk het ‘Zelf’ en de ‘Ander’; Ieder mens is gericht op zelfbevestiging en zelfontplooiing. (dat wordt het Z-motief genoemd) én tegelijk ook op verbondenheid met iets of iemand anders (het A-motief). Anders gezegd: elk mens wil zich onderscheiden van de ander, wil uniek zijn, zichzelf zijn, maar wil ook ergens bij horen, zich verbonden weten met iets of iemand anders. In een ZKM Zelfonderzoek ontdekt de cliënt in relatief korte tijd hoe deze innerlijke motieven, die worden ‘opgevist’ uit zijn eigen levensverhaal, een rol spelen in zijn leven. Dit levert waardevolle, verrassende, inzichten op. In de validatiefase wordt de cliënt begeleid om deze inzichten in zijn leven van alledag te integreren. Meer informatie is te vinden op de website van de ZKM Vereniging.